Rapportages

✓ Rapportages

  • Omzetoverzicht per dag, maand of zelfgekozen periode

✓ Urenregistratie

  • Per medewerker is er een overzicht van gewerkte uren beschikbaar

✓ Omzet voor btw-aangfite

  • Omzet per periode voor je btw-aangifte wordt uitgelezen
  • Inkopen (voorbelasting/betaalde btw) moet je zelf even uitrekenen